Zainstaluj Flash Player'a!
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, ul. św. Jana Bosko 1, 64-920 PIŁA, tel.: +48 67 352 27 55; fax.: +48 67 351 67 73
Zainstaluj Flash Player'a!

Pielgrzymka
do Ziemi Świętej
29.04-7.05.2013 r.


336734

PROGRAM duszpastersko-wychowawczy

INSPEKTORIALNY PROGRAM
duszpastersko-wychowawczy

na  trzeci rok przygotowania
do jubileuszu 200-lecia urodzin św. Jana Bosko

do pobrania

 W ostatnim roku mieliśmy sposobność do niecodziennych przeżyć związanych z peregrynacją relikwii naszego Ojca – św. Jana Bosko na terenie Inspektorii; związanych ze spotkaniem - choćby za pośrednictwem mediów - z papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii.

Szczególnie to ostatnie wydarzenie było bogate w przeżycia i treści wypowiedziane przez Piotra naszych czasów. Trzeba nam wsłuchać się w profetyczne słowa Papieża Franciszka. Wytycza w nich prosty program duszpasterski i wychowawczy dla całego Kościoła.

Szczególne miejsce poświęca duszpasterstwu młodzieżowemu i na młodzież nakłada odpowiedzialne zadania, aby zaangażowała własne siły i aby całym sercem odpowiedziała za zaproszenie Chrystusa i dokonywała odważnych wyborów.

Dlatego powinniśmy dobrze zaplanować zadania szczegółowe we wspólnotach lokalnych i na rzecz inicjatyw inspektorialnych. Do planowania trzeba zaprosić już na początku roku duszpasterskiego wszystkich współbraci, salezjanów współpracowników, katechetów, nauczycieli, rodziców, animatorów i oczywiście młodzież, aby wsłuchać się w ich oczekiwania i propozycje.

Należy nam salezjanom księdza Bosko odważnie i ochoczo towarzyszyć młodym, w tym odpowiedzialnym zadaniu, jakie stawia się współcześnie przed młodymi.

Należy rozsądnie podzielić obowiązki, aby każda inicjatywa była podzielana przez wszystkich. Aby każda akcja skierowana pod adresem młodzieży miała zapewnioną asystencję salezjańską.   

Należy zatroszczyć się o rozwój duchowy i poczucie odpowiedzialności każdego z młodych, z którymi się spotykamy w naszej pracy salezjańskiej: w szkole, w kościele, na boisku, w domu – w ORATORIUM.

Zaprezentowany w niniejszej publikacji Program Duszpastersko-Wychowawczy naszej inspektorii - jak chcą dokumenty XI Kapituły Inspektorialnej - stawia sobie cztery cele:

- kształtowanie postawy dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej;

- odpowiedzieć na naglącą potrzebę ewangelizacji;

- pomóc młodym w odkrywaniu i dojrzewaniu do powołania  salezjańskiego;

- troszczyć się o jedność i rozwój młodzieżowych grup i ruchów salezjańskich. 

         W projektowaniu SPWD (Salezjańskiego Programu Wychowawczo-Duszpasterskiego) spróbujmy uwzględnić każdy z tych celów, przekładając je i dostosowując do lokalnych możliwości i potrzeb duszpasterskich.

16 sierpnia 2013 przeszliśmy z drugiego do trzeciego roku przygotowania do obchodów dwusetlecia urodzin Założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego. Rozpoczął się rok poświęcony odkrywaniu i zgłębianiu jego duchowości.

Naśladujemy duchowość Księdza Bosko.

Słowami pełnymi ufności i nadziei ks. Pascual Chávez, IX następca Ks. Bosko, zachęcił młodych do odkrywania na nowo duchowości Ks. Bosko, aby nadal czynić aktualnym i żywym jego program Da mihi animas, coetera tolle.

 

Przełożony Generalny wskazuje, że duchowość salezjańska zasadza się na różnych elementach:

- jest stylem życia, modlitwy, pracy, relacji międzyludzkich;

- formą życia wspólnotowego;

-  misją wychowawczo-duszpasterska, czyli troską o zbawienia dusz;

- metodą  formacyjną;

- zbiorem zasadniczych wartości i postaw;

- szczególnym wyrazem zainteresowania się Kościołem i społeczeństwem w ramach specyficznych sektorów działalności;

- historycznym dziedzictwem ;

- zbiorem struktur i dzieł;

- kalendarium ze świętymi i wspomnieniami własnymi.

 

Przełożony Generalny  wskazuje na miłość duszpasterską jako na “pierwsze przykazanie i źródło energii dla wzrastania” w chrześcijańskiej duchowości.

Typowymi elementami miłości duszpasterskiej jest:

- głoszenie Ewangelii,

- wychowanie do wiary,

- formacja wspólnoty chrześcijańskiej

- oraz ewangeliczne nadawanie smaku  środowiska (sól ziemi), promując w ten sposób duchowość codzienności.

 


 

 

ks. Wiesław Psionka SDB
- inspektorialny delegat ds. duszpasterstwa młodzieżowego

Dodatek: Galeria zdjęć

tydzień w obiektywie
wszystkie zdjęcia
szuflada - rozmaitości
Tekst Listu Ojca Świętego Franciszka do młodych przed Synodem
- Chciałem, abyście byli w centrum uwagi, ponieważ zależy mi na was - pisze Ojciec Święty Franciszek w liście do młodych z okazji...
więcej
Film o Błogosławionych Oratorianach
Święci są nie tyle do podziwiania, ile bardziej do naśladowania. Ukazują zarazem, że w każdym czasie i w każdych okolicznościach można...
więcej
Przesłanie Księdza Generała Pasquala do Młodych Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego
Śnijcie wielkie rzeczy oraz z...
więcej
Program Duszpasterstwa Młodzieżowego 2013/2014
Ksiądz Bosko i Jego Duchowość
więcej
 projekt i wykonanie WIP-media - www.police.info.pl   |   optymalizacja i CMS - Radziu.eu