Członkostwo

Kwestie członkostwa w Stowarzyszeniu reguluje rozdział III statutu Stowarzyszenia.

Składka członkowska wynosi 10 zł rocznie.

Wpłaty należy dokonywać na nr konta w Banku Pekao: 18 12 40 1705 1111 0000 1904 1559 tytułem “Składka członkowska” ze wskazaniem okresu, za jaki jest dokonywana wpłata.

W sprawach związanych z członkostwem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Deklaracja członkowska (.pdf)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (.pdf)

Porozumienie wolontariackie

Oświadczenie o niekaralności