Sprawozdania

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, będące  także organizacją pożytku publicznego, ma obowiązek corocznego sporządzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego.

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za lata 2005-2010 były publikowane na stronie www.pozytek.gov.pl.

Od 2011 roku sprawozdania merytoryczne i finansowe wraz z bilansem i rachunkiem wyników były publikowane na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualna baza sprawozdań (od roku 2011) jest dostępna na stronie Narodowego Instytutu Wolności – w polu KRS należy wpisać nr 0000061527.