Instytucje wspierające

Działania naszego Stowarzyszenia są finansowane m.in. ze środków:

 • funduszy unijnych,
 • budżetu państwa,
 • budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Instytucje i programy, które udzieliły wsparcia finansowego naszemu Stowarzyszeniu:

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Program edukacyjny UE MŁODZIEŻ;
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich /FIO/;
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program Patriotyzm Jutra;
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki;
 • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
 • Akademia Rozwoju Filantropi;
 • Fundacja PZU;
 • Kuratoria Oświaty w Szczecinie, Poznaniu;
 • Urzędy Miasta w Szczecinie, Bydgoszczy, Rumi, Pile.