Pustynia Miast

Pustynia Miast jest ruchem młodzieży katolickiej, która odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego pragnie włączyć się w dzieło Nowej Ewangelizacji. Od kilku lat wędrujemy w czasie wakacyjnym po różnych miastach Polski, głosząc na rynkach, osiedlach, w szpitalach, w Domach Opieki Społecznej, w domach dziecka, w więzieniach, poprawczakach, na koncertach rockowych Chwałę JEZUSA CHRYSTUSA.

Cele Pustyni Miast
 • formacyjny: osobista praca nad sobą
 • ewangelizacyjny: głoszenie Dobrej Nowiny

Struktury organizacyjne:

 • każda wspólnota działa przy swojej parafii;
 • opiekunem duchowym jest kapłan pracujący aktualnie w parafii;
 • wspólnota lokalna (max 30 osób) uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych, prowadzonych przez animatorów grupowych;
 • każda wspólnota bierze udział w kwartalnym Ogólnopolskim Dniu Wspólnoty Pustyni Miast;
 • całoroczna praca formacyjno-ewangelizacyjna służy przygotowaniu wakacyjnej akcji Pustyni Miast i założeniu nowych wspólnot w ciągu pracy rocznej wspólnota lokalna realizuje tzw. zadania ewangelizacyjne, poprzez które prowadzi zorganizowaną działalność ewangelizacyjną;
 • Pustynią Miast, jako wspólnotą lokalną, kieruje Rada Animatorów wraz z opiekunem duchowym.

 

Wymiary formacji

ODWAGA świadczenia o Jezusie Chrystusie.

Osoba należąca do Pustyni Miast:

 • w każdej chwili i w każdej sytuacji nie boi się zaświadczyć miłości i wierze w Jezusa Chrystusa;
 • wyzbywa się strachu przed ludźmi najbardziej oddalonymi od Boga, szczególną uwagę zwraca na osoby zbuntowane, najbardziej potrzebujące i zaniedbane duchowo;
 • daje publicznie świadectwo poprzez bycie we wspólnocie oraz życie osobiste.

RADOŚĆ z głoszenia Dobrej Nowiny.

Osoba należąca do Pustyni Miast:

 • odznacza się autentyczną radością życia chrześcijańskiego;
 • kieruje się pogodą ducha i optymizmem;
 • jest zawsze radosna w myśl powiedzenia Ks. Bosko “szatan boi się ludzi radosnych”.

MOC DUCHA w działaniu.

Osoba należąca do Pustyni Miast:

 • czerpie moc Ducha z sakramentów świętych i osobistej modlitwy;
 • ciągle otwiera się na nowe dary i charyzmaty Ducha Św.;
 • ma świadomość swojej ludzkiej bezużyteczności, dlatego systematycznie pracuje nad sobą w dziedzinie pokory.