Stowarzyszenie

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży jest Organizacją Pożytku Publicznego – KRS 0000061527, która powstała na przełomie 2000/01 r. Jednak początek działalności datujemy na rok 1994, kiedy to w Pilskiej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego rozwijała się działalność Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, którego Stowarzyszenie jest prawnym przedstawicielem. Pierwszym Prezesem Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży był ks. Jarosław Pizoń SDB.

W roku 2003 utworzono pierwsze dwa oddziały Stowarzyszenia w Bydgoszczy i Szczecinie Wielgowie. Rok później z inicjatywy członków powstał oddział w Rumi. W maju 2005 roku nastąpił dalszy rozwój Stowarzyszenia przez utworzenie oddziałów w Nowogródku Pomorskim i Trzcińcu. We wrześniu 2006 roku w Stowarzyszeniu rozpoczyna działalność oddział w Aleksandrowie Kujawskim.

Wiosną 2021 roku Stowarzyszenie liczyło blisko 300 członków zwyczajnych.

Grupą docelową SSWM jest:

  • młodzież zrzeszona w Salezjańskim Ruchu Młodzieżowym /MGS/ (m.in. wychowankowie szkół salezjańskich, ministranci, oazowicze, członkowie wspólnot ewangelizacyjnych, sportowcy z „SALOSu”, podopieczni salezjańskich oratoriów, wolontariusze);
  • animatorzy, wychowawcy, salezjanie współpracownicy, świeccy opiekunowie młodzieży salezjańskiej.