Wymiany młodzieży

Jedną z realizowanych przez nas form projektów są międzynarodowe wymiany młodzieży, odbywające się w ramach Programu MŁODZIEŻ bądź Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Dzięki stałemu dokształcaniu liderów i koordynatorów projektów staramy się osiągać jak najwyższe efekty wymian, które ukierunkowane są na realizację założeń edukacji międzykulturowej i rozwijanie zainteresowań uczestników odzwierciedlonych w tematyce wymian.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami ze zrealizowanych wymian młodzieży. (tutaj).

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami realizacji wymian młodzieży w ramach Programu MŁODZIEŻ (tutaj).