Salezjańskie projekty

Nasze Stowarzyszenie stara się korzystać z możliwości wsparcia finansowego jakie oferowane jest przez różnego rodzaju instytucje, fundusze i programy.

Przygotowujemy i realizujemy więc projekty, które odpowiadając na cele stawiane przez instytucje finansujące, pozostają w zgodzie z posłannictwem salezjańskim i wynikającymi z niego celami naszego Stowarzyszenia.

Grupą docelową naszych projektów są przede wszystkim członkowie Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, wychowankowie ośrodków salezjańskich, uczniowie salezjańskich szkół, a także inni członkowie Rodziny Salezjańskiej – salezjanie współpracownicy, animatorzy i nauczyciele szkół salezjańskich. Wszystkim tym osobom i grupom Stowarzyszenie stwarza możliwość realizacji projektów i zadań publicznych.

Motto projektów naszego Stowarzyszenia:

Ksiądz Bosko naszym wzorem
Konst. 21

Św. Jan Bosko realizował jeden silnie zespolony program życia: służba młodzieży; realizował go z wrażliwością wielkodusznego serca: nie uczynił kroku, nie wypowiedział słowa, nie przyłożył ręki do żadnego dzieła, które by nie miało na celu zbawienie młodzieży.