Zarząd

Zarząd Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży wybrany
w dniu 10 kwietnia 2021 roku na Walnym Zebraniu Członków SSWM

Prezes Zarządu – ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB

Wiceprezes Zarządu – ks. Artur Dylewski SDB

Skarbnik – ks. Krzysztof Rudziński SDB

Sekretarz – Anna Krzyżanowska

Członek Zarządu – Izabela Brywczyńska

Członek Zarządu – Elżbieta Rosa

Członek Zarządu – ks. Gwidon Ekert SDB

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – ks. Piotr Pączkowski SDB

Zastępca Przewodniczącego – Tomasz Tomaszewski

Sekretarz – ks. Michał Mejer SDB