Zarząd

Zarząd Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży wybrany
w dniu 13 kwietnia 2024 roku na Walnym Zebraniu Członków SSWM

Prezes Zarządu – ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB
Wiceprezes Zarządu – ks. Artur Dylewski SDB
Skarbnik – ks. Dawid Jakubiak SDB
Sekretarz – Anna Krzyżanowska
Członek Zarządu – Izabela Brywczyńska
Członek Zarządu – Małgorzata Mikołajska
Członek Zarządu – ks. Adam Ścibek SDB

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – ks. Michał Kwiatkowski SDB
Zastępca Przewodniczącego – Mariola Mikołajczyk
Sekretarz – Krzysztof Zieniewicz