SALOS

Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS jest częścią międzynarodowej organizacji Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale z siedzibą we Włoszech. Dzięki tak rozbudowanej strukturze możliwe jest stworzenie systemu rozgrywek od poziomu lokalnego do poziomu międzynarodowego.

Organizację wyróżnia radosna i otwarta afirmacja daru młodości, pragnienie wychowywania młodego człowieka poprzez sport. Narzędziem w pracy wychowawczej jest system prewencyjny św. Jana Bosko.

Cele SALOS RP

  • Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
  • Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w okresie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie zaś znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie.
  • Integrowanie grup, środowisk, ruchów – z pełnym zachowaniem ich tożsamości – na szczeblu ogólnopolskim i europejskim.
  • Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, jako ważnych czynników służących rozwojowi pełnej osobowości młodych.
  • Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej, jako naczelnej zasadzie postępowania.
  • Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, turystyki dzieci i młodzieży na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
  • Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne.
  • Propagowanie idei wolontariatu w sporcie dzieci i młodzieży.

 

KONTAKT

ks. Tadeusz Balicki SDB