Aktualności

Mali rodacy z Wileńszczyzny w Polsce

W tym roku wraz ze środowiskami patriotycznymi i kibicowskimi Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży zorganizowało trzy turnusy kolonijne dla dzieci z Wileńszczyzny: w Pile, Bydgoszczy i Ostródzie. Tego lata w Polsce gościły dzieci z Solecznik, Dziewieniszek, Koleśnik i Mościszek.

Ale nie tylko – w Pile było z nami także 13 dzieci z Ukrainy. Część dzieciaków miała polskie korzenie, wszyscy po czterech miesiącach pobytu pięknie mówią po polsku. To zasługa ich nauczycielki, którą specjalnie w tym celu zatrudniono w salezjańskiej szkole. Dzieciaki mogły nie tylko wypocząć i korzystać z licznych atrakcji, miały także możliwość lepiej poznać język polski, naszą kulturę i historię.

Bo taki też jest cel kolonii organizowanych w różnych miejscach Polski – zaprzyjaźnić dzieci z ich ojczystym krajem. To bardzo ważne, bo wszystkie polskie dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy były poddane intensywnej rosyjskiej propagandzie, także w przestrzeni językowej i kulturowej. Trzeba je wyrywać z “russkiego miru”. Dlatego te wakacje są takie ważne. We współpracy z wieloma środowiskami z Wileńszczyzny, dzięki Bogu, udaje nam się je realizować.

U dzieci w Pile gościł i będzie koncertował także na kolejnych turnusach nasz wypróbowany przyjaciel Paweł Piekarczyk. Z wyśpiewaną lekcją historii. Od kilku lat przyjeżdża do naszych dzieciaków. Będąc świadkiem jego koncertu, widziałem, jak bardzo przeżyły go dzieci. Myślę, że finałowy utwór, poświęcony Żołnierzom Wyklętym, stał się w tym roku – w tych okolicznościach – szczególnym darem, zwłaszcza dla dzieci z Ukrainy: “Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić. Robić powstania, zdrajców przeganiać – inaczej nie znaczy nic”.

Nic dodać, nic ująć. Pawłowi dziękujemy za piękną lekcję historii i zaangażowanie. Wszystkim, którzy wsparli nas na różne sposoby, by nasze kolonie mogły dojść do skutku – serdecznie dziękuję. Zwłaszcza polskim szkołom i Wspólnocie Miłosierdzia z Solecznik.

ks. Jarosław Wąsowicz SDB/Kurier Wileński
fot. Pilscy Patrioci

Transport dzieci na kolonie w Pile został sfinansowany w ramach Programu Grantowego AVSI Polska #HelpUkraine 2022 – www.avsipolska.org.